ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش:
دکتر مجید قاسمی

دبیر علمی همایش:
دکتر رضوان حجازی

دبیر اجرایی همایش:
دکتر محسن خوش طینت

 

پوستر همایش

کمیته علمی همایش

اعضای کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

دکتر محمدعلی آقایی

دکتر غلامرضا امیرسلیمانی

دکتر ناصر ایزدی نیا

دکتر جعفر باباجانی 

دکتر یونس بادآور نهندی
دکتر رسول برادران حسن زاده

دکتر جمال برزگری خانقاه
دکتر قاسم بولو

دکتر پرویز پیری

دکتر علی ثقفی

دکتر رضا جامعی

دکتر نجمه حاجیان

دکتر زهره حاجیها

دکتر رضوان حجازی

دکتر الهام حمیدی

دکتر فرزانه حیدرپور

دکتر احمد خدامی پور

دکتر شکراله خواجوی

دکتر محسن خوش طینت

دکتر محسن دستگیر

دکتر سیدجواد دلاوری

دکتر زهرا دیانتی

دکتر علی رحمانی

دکتر نظام الدین رحیمیان

دکتر جواد رضازاده

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

دکتر حسن زلقی

دکتر لیلا زمانی

دکتر محمدحسین ستایش

دکتر سیدحسین سجادی

دکتر نرگس سرلک

دکتر مهدی صالحی

دکتر محمد قسیم عثمانی

دکتر محمد عرب مازار یزدی
دکتر امید فرجی
دکتر علیرضا فضل زاده

دکتر محمدحسین قائمی

دکتر محمد کاشانی پور

دکتر غلامرضا کردستانی

دکتر غلامرضا کرمی

دکتر مهدی مرادی

دکتر شهناز مشایخ

دکتر بیتا مشایخی

دکتر مهناز ملانظری

دکتر اسفندیار ملکیان

دکتر ساسان مهرانی

دکتر محمدرضا مهربان پور

دکتر غلامحسین مهدوی

دکتر فرزانه نصیرزاده

دکتر محمد نمازی
دکتر ایرج نوروش

دکتر محمدرضا نیکبخت
دکتر محمدحسین ودیعی

دکتر فرزانه یوسفی اصل

 

کمیته اجرایی همایش

دکتر رضوان حجازی
دکتر محسن خوش طینت
دکتر نظام الدین رحیمیان
دکتر فرزانه یوسفی
دکتر نجمه حاجیان
دکتر الهام حمیدی
دکتر لیلا زمانی